BULGAR- TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI (BULTİŞAD), bağımsız bir kuruluş ve kâr amacı gütmeyen tüzel kişi olup, Kâr Amacı Gütmeyen Tüzel Kişiler Kanunu gereğince dernek statüsündedir.

Dernek üyeliği gönüllülük esasına dayalıdır. İsteğe bağlı olarak;  Bulgaristan Cumhuriyeti’nde ve/ veya Türkiye Cumhuriyeti’nde ilgili usule göre tescil edilmiş ve iktisadi faaliyetle uğraşan gerçek ve tüzel kişiler,  ilgili usule göre tescil edilmiş ve iktisadi faaliyetlere destek veren vakıf ve dernekler, sanayici ve/ veya tüccar olmayan, ancak Oda ile işbirliği yapan, Odanın çalışmalarını destekleyen ve popülarize eden gerçek kişiler BULGAR- TÜRK TİCARET VE SANAYİ ODASI’na üye olabilirler.